View Post

Franchise

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Franchise là gì? Franchise tức là nhượng quyền thương mại. Doanh nghiệp bán franchise (franchiser) trao cho bên mua quyền kinh doanh, sản xuất hay dịch vụ của công ty …

View Post

Flighting

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Flighting là gì? Một chiến lược lập kế hoạch quảng cáo, trong đó một người thay thế kinh doanh chạy một lịch trình bình thường của việc quảng cáo và …

View Post

End-to-end

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

End-to-end là gì? Một thuật ngữ được sử dụng trong nhiều lĩnh vực kinh doanh đề cập đến sự bắt đầu và điểm kết thúc của một phương pháp hay …

View Post

Discount

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Discount là gì? Discount là sự bớt giá tiền, sự chiết khấu. Ví dụ, nếu một chiếc áo có giá 500 nghìn, hiện đang bán với giá 400.000, có nghĩa là …