View Post

Google Remarketing

In News by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Google Remarketing là gì? Remarketing có thể ở cả hai dạng: văn bản và hình ảnh hiển thị được định dạng. Các quảng cáo được quản lý bởi Google AdWords và …

View Post

Remarketing

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

 Remarketing là gì? Remarketing là một chiến thuật của công ty để giới thiệu lại một sản phẩm hay dịch vụ ra thị trường nhằm đáp ứng doanh số bán hàng …

View Post

Email-marketing

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Email-marketing là gì? Email-marketing là một loại hình tiếp thị kỹ thuật số trực tiếp sử dụng thư điện tử (email) áp dụng phương pháp  phân phối truyền thông tiếp …

View Post

Multichannel Marketing

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Multichannel Marketing là gì? Multichannel Marketing – tiếp thị đa kênh đề cập đến việc các công ty tương tác với khách hàng thông qua nhiều kênh khác nhau, cả …

View Post

Khách hàng mục tiêu

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Khách hàng mục tiêu là gì? Khách hàng mục tiêu (thị trường mục tiêu) là tập hợp các cá nhân hay nhóm người sản phẩm hướng tới và có thể bỏ …