View Post

Brand – Thương hiệu

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Brand – Thương hiệu là gì? Tổng tài sản phi vật thể của sản phẩm bao gồm: biểu tượng, nhãn hiệu, logo, tên, từ, câu hay một sự kết hợp …

View Post

Advertising – Quảng cáo

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Advertising – Quảng cáo là gì? Quảng cáo là một phương tiện giao tiếp với người sử dụng một sản phẩm hay dịch vụ. Theo hiệp hội Marketing Mỹ (AMA): …