View Post

PENCILS trong PR

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

PENCILS trong PR là gì? PR có rất nhiều công cụ hỗ trợ, bao gồm các công cụ được viết tắt bằng các chữ đầu tiên là PENCILS: P-Publications (xuất bản …

View Post

Multichannel Marketing

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Multichannel Marketing là gì? Multichannel Marketing – tiếp thị đa kênh đề cập đến việc các công ty tương tác với khách hàng thông qua nhiều kênh khác nhau, cả …

View Post

Email-marketing

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Email-marketing là gì? Email-marketing là một loại hình tiếp thị kỹ thuật số trực tiếp sử dụng thư điện tử (email) áp dụng phương pháp  phân phối truyền thông tiếp …

View Post

Khách hàng mục tiêu

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Khách hàng mục tiêu là gì? Khách hàng mục tiêu (thị trường mục tiêu) là tập hợp các cá nhân hay nhóm người sản phẩm hướng tới và có thể bỏ …