View Post

Remarketing

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

 Remarketing là gì? Remarketing là một chiến thuật của công ty để giới thiệu lại một sản phẩm hay dịch vụ ra thị trường nhằm đáp ứng doanh số bán hàng …

View Post

7P

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

7P là gì? Marketing trong thế kỉ 21 không còn bó hẹp trong công thức 4P (Price, promotion, product, place) mà đã được mở rộng ra thành 7P. 7P này …

View Post

Mô hình 5M trong quảng cáo

In Dictionary, News by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

5M trong quảng cáo là gì? 5M bao gồm: Mission (Nhiệm vụ), Message (Thông điệp), Media (Phương tiện), Money (Ngân sách), Measurement (Phương thức đo luờng, đánh giá) Quảng cáo vừa …

View Post

Khách hàng mục tiêu

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Khách hàng mục tiêu là gì? Khách hàng mục tiêu (thị trường mục tiêu) là tập hợp các cá nhân hay nhóm người sản phẩm hướng tới và có thể bỏ …