View Post

Trademark – Nhãn hiệu

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Trademark – Nhãn hiệu là gì? Nhãn hiệu là các dấu hiệu nhận biết, có thể là từ, cụm từ, hình ảnh, hoặc biểu tượng, hay sự kết hợp lẫn …

View Post

Catalogue

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Catalogue là gì? Catalogue là phương tiện dùng để giới thiệu sản phẩm được sử dụng rất rộng rãi tại tất cả các doanh nghiệp. Đó là một sản phẩm quảng cáo …

View Post

5P

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

5P là gì? 5P được mở rộng từ 4P, vẫn bao gồm những chữ P quen thuộc: Product (sản phẩm), Price (giá), Place (địa điểm), Promotion (xúc tiến bán hàng) …

View Post

PENCILS trong PR

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

PENCILS trong PR là gì? PR có rất nhiều công cụ hỗ trợ, bao gồm các công cụ được viết tắt bằng các chữ đầu tiên là PENCILS: P-Publications (xuất bản …

View Post

Multichannel Marketing

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Multichannel Marketing là gì? Multichannel Marketing – tiếp thị đa kênh đề cập đến việc các công ty tương tác với khách hàng thông qua nhiều kênh khác nhau, cả …

View Post

Email-marketing

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Email-marketing là gì? Email-marketing là một loại hình tiếp thị kỹ thuật số trực tiếp sử dụng thư điện tử (email) áp dụng phương pháp  phân phối truyền thông tiếp …