View Post

Mô hình 5M trong quảng cáo

In Dictionary, News by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

5M trong quảng cáo là gì? 5M bao gồm: Mission (Nhiệm vụ), Message (Thông điệp), Media (Phương tiện), Money (Ngân sách), Measurement (Phương thức đo luờng, đánh giá) Quảng cáo vừa …

View Post

Google Remarketing

In News by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Google Remarketing là gì? Remarketing có thể ở cả hai dạng: văn bản và hình ảnh hiển thị được định dạng. Các quảng cáo được quản lý bởi Google AdWords và …

View Post

Outbound Marketing

In Dictionary, News by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Outbound Marketing là gì? Outbound marketing là phương pháp marketing truyền thống, các doanh nghiệp có thể sử dụng các công cụ: quảng cáo ngoàitrời, quảng cáo TV, tổ chức sự …

View Post

Inbound Marketing

In Dictionary, News by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Inbound marketing là gì? Inbound marketing là chiến lược marketing mang tính tương tác hai chiều. Doanh nghiệp cần sử dụng nhiều cách, phương tiện nhằm gây được sự ý, gia …