View Post

Trademark – Nhãn hiệu

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Trademark – Nhãn hiệu là gì? Nhãn hiệu là các dấu hiệu nhận biết, có thể là từ, cụm từ, hình ảnh, hoặc biểu tượng, hay sự kết hợp lẫn …

View Post

Catalogue

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Catalogue là gì? Catalogue là phương tiện dùng để giới thiệu sản phẩm được sử dụng rất rộng rãi tại tất cả các doanh nghiệp. Đó là một sản phẩm quảng cáo …