5P

5P

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

5P là gì?

5P được mở rộng từ 4P, vẫn bao gồm những chữ P quen thuộc: Product (sản phẩm), Price (giá), Place (địa điểm), Promotion (xúc tiến bán hàng) và Person (đối tượng).

5P

  • Product: là sản phẩm, dịch vụ được mang ra giao dịch và mua bán, đóng vai trò trung tâm.
  • Price: giá thành sản phẩm, các doanh nghiệp luôn cố gắng tìm ra mức giá phù hợp cho sản phẩm của mình.
  • Place: là địa điểm mà sản phẩm được tiêu thụ và ngày càng được mở rộng hơn rất nhiều cùng với các cách thức tiêu thụ linh hoạt nhất.
  • Promotion: là tất cả các hoạt động khuyến khích người tiêu dùng mua hàng. Bao gồm: quảng cáo và các hình thức khuyến mại như giảm giá, tặng quà…
  • Person: đây là yếu tố thứ 5 và cũng là yếu tố mới nhất được tiếp cận. Các câu hỏi luôn được đặt ra: Ai sẽ là người mua sản phẩm? Thị trường mục tiêu mà chúng ta hướng đến! Đây là một thành tố rất quan trọng trong Marketing mix, bởi vì doanh nghiệp luôn cần phải làm rõ ai sẽ là người muốn hay cần mua sản phẩm của chúng ta.

 

Leave a Comment