PENCILS

PENCILS trong PR

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

PENCILS trong PR là gì?

PR có rất nhiều công cụ hỗ trợ, bao gồm các công cụ được viết tắt bằng các chữ đầu tiên là PENCILS:PENCILS

P-Publications (xuất bản sản phẩm): Các sản phẩm được phát hành như các tập san của công ty, báo chí, sách vở, tài liệu bổ ích cho khách hàng, báo cáo hàng năm … Nếu bạn không trả tiền nhưng vẫn có được những đánh giá tốt về sản phẩm thì đó là thước đo tốt nhất cho việc bạn làm PR tốt.

E-Events (Sự kiện): Tổ chức các sự kiện, các chương trình tài trợ hay các triển lãm để nói thêm về sản phẩm… đây là các sự kiện tự nguyện của doanh nghiệp.

N-News (Tin tức): Các thông tin tốt, có lợi cho công ty, cho nhân viên và các sản phẩm của công ty, các thông tin này được nhắc tới hàng ngày một cách tự nguyện trên các bản tin.

C-Community Affairs (Các hoạt động liên quan đến cộng đồng): Các hoạt động liên quan hệ cộng đồng cần một chính sách lâu dài, bền vững và chân thành, bao gồm các hoạt động online và offline. Quan hệ cộng đồng tốt giúp cho việc nghiên cứu sản phẩm, thị trường cũng như việc giới thiệu, hậu mãi về sản phẩm tốt hơn, các đóng góp này có thể về thời gian hay tiền cho các nhu cầu cộng đồng.

I-Identity Media (Các phương tiện nhận diện): Các vật phẩm có liên quan tới công ty như business card, phong bì, văn phòng phẩm, danh thiếp, quy định về đồng phục… Các vật phẩm này giúp cho người có được nhận diện rõ nét về công ty bạn qua logo, màu sắc, hình ảnh quen thuộc.

L-Lobbying (hoạt động vận động hành lang): Các chiến dịch vận động hành lang một cách bài bản, chuyên nghiệp và đúng luật, những nỗ lực này gây ảnh hưởng nhằm có được sự ủng hộ hay phản đối đối với một dự luật hay quyết định có lợi hay bất lợi đối với công ty.

S-Social Investment (Các hoạt động về trách nhiệm đối với xã hội): Mục tiêu của các đầu tư này nhằm cải thiện môi trường xã hội nơi bạn đang kinh doanh, sẽ tốt hơn nếu khía cạnh đầu tư của bạn có liên quan tới mặt hàng của bạn, và tạo dựng được uy tín tốt cho công ty về trách nhiệm đối với xã hội.

Leave a Comment