multichannel marketing

Multichannel Marketing

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Multichannel Marketing là gì?

Multichannel Marketing – tiếp thị đa kênh đề cập đến việc các công ty tương tác với khách hàng thông qua nhiều kênh khác nhau,multichannel marketing cả trực tiếp và gián tiếp nhằm mục đích bán hàng hoá, dịch vụ. Các công ty sử dụng các kênh trực tiếp, hoặc những cá nhân trong công ty chủ động tìm đến với khách hàng – chẳng hạn như thông qua các cửa hàng, catalogue hay thư trực tiếp. Họ có thể sử dụng các phương pháp tiếp thị trong nước đẩy nội dung thông qua các trang web hoặc phương tiện truyền thông xã hội. Ngoài ra có thể tiếp cận với khách hàng thông qua các kênh tiếp thị đa kênh: điện thoại di động, tin nhắn văn bản, email, website của công ty, mạng truyền thông xã hội, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) hay GPS để theo dõi sự gần gũi của khách hàng đối với hàng hóa và dịch vụ. Multichannel Marketing kết hợp các hành vi tiếp thị trong và ngoài nước với mục tiêu có được khách hàng trên các kênh có sự lựa chọn của họ. Bằng cách này, quá trình mua được nhiều sự kiểm soát của khách hàng hơn là các nhà tiếp thị.

Leave a Comment