5M

Mô hình 5M trong quảng cáo

In Dictionary, News by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

5M trong quảng cáo là gì?

5M bao gồm: Mission (Nhiệm vụ), Message (Thông điệp), Media (Phương tiện), Money (Ngân sách), Measurement (Phương thức đo luờng, đánh giá)

Quảng cáo vừa có tính nghệ thuật vừa có tính thuơng mại. Vì vậy cần phải xây dựng một kế hoạch hiệu quả, sáng tạo, khác biệt, có mục tiêu, thông tin rõ ràng đến với khách hàng để tránh lãng phí và phát huy được hết thế mạnh của quảng cáo marketing, truyền thông.

5M

Lập kế hoạch quảng cáo theo mô hình 5M

1. Xác định rõ Mission (mục tiêu, nhiệm vụ) mà quảng cáo cần hướng đến

Doanh nghiệp cần thông báo (Inform) về sự có mặt và các thông tin của sản phẩm mới trên thị trường đến các khách hàng để xây dựng nhận thức cho khách hàng về nhãn hiệu. Qua đó có thể thuyết phục (Persuade) khách hàng tới mua hàng vì các thuộc tính đặc trưng đặc biệt của sản phẩm, và nhắc nhở (Remind) họ về các thông tin hay sự thỏa mãn của họ trong quá khứ. Những việc này làm tăng cường (Reinforce) khả năng thuyết phục khách hàng hướng sự tập trung nhiều hơn về sản phẩm của doanh nghiệp. Vì vậy, các mục tiêu này sẽ giúp doanh nghiệp quyết định cách thức và phong cách quảng cáo cho sản phẩm, dịch vụ của mình một cách chính xác: quảng cáo thuyết phục, quảng cáo thông tin, quảng cáo so sánh hay quảng cáo nhắc nhở.

2. Thông điệp quảng cáo Message: thông điệp có thể được thể hiện bằng lời, bằng hình ảnh gắn với sự khác biệt của sản phẩm nhằm tạo sự lôi cuốn cho khách hàng. Thông điệp phải ngắn ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu; có ý tưởng chủ đạo, có điểm nhấn, có tính độc đáo, giữ được hình ảnh của thương hiệu và phải nhắm đến khách hàng mục tiêu của sản phẩm.

3. Lựa chọn phương tiện quảng cáo Media:

Việc lựa chọn phương tiện quảng cáo Media hợp lý giúp doanh nghiệp đưa thông tin đến đúng đối tượng mục tiêu. Hiện nay có rất nhiều phương tiện quảng cáo được sử dụng và có thể tiếp cận được đến nhiều khách hàng với chi phí hợp lí: in ấn (báo chí, tạp chí), TV, radio, quảng cáo ngoài trời outdoor (pano, banner, bảng điện tử), quảng cáo trên internet, email, Social Adwords…phương tiện đều có những ưu và nhược điểm riêng vì vậy cần phải xác định rõ đâu là môi trường mà ở đó bạn có thể tiếp cận với khách hàng một cách dễ nhất trước khi đưa các thông điệp ra thị trường.

Vì vậy, khi lập các kế hoạch media, cần cân nhắc các yếu tố quan trọng như: mục tiêu, ngân sách quảng cáo, đặc điểm khách hàng mục tiêu, phạm vi, mức độ hoạt động, chi phí thực hiện trên mỗi phương tiện… Nếu kinh phí còn hạn chế, doanh nghiệp cần cân nhắc lựa chọn và tập trung vào một phương thức để có thể tối đa hóa hiệu quả.

4. Xác định ngân sách (Money): số tiền cần thiết để đạt được mục tiêu. Ngân sách thường được xác định dựa trên tỉ lệ % doanh số sản phẩm, xác định được ngân sách sẽ giúp doanh nghiệp quyết định việc lựa chọn phương thức quảng cáo phù hợp cho mỗi chiến dịch. Với những doan nghiệp mới tham gia thị trường, ngân sách thường được dựa trên khoản chi cho các mục tiêu và nhiệm vụ quảng cáo. Vì vậy, cần xác định rõ mục tiêu của chiến dịch ngay từ đầu để tránh lãng phí và thất bại.

5. Đo luờng và đánh giá tác động của quảng cáo Measurement: bao gồm việc đo đếm và đánh giá các tác động của quảng cáo trước khi tung ra quảng cáo và sau khi quảng cáo. Cần xác định đúng đối tượng doanh nghiệp hướng đến, họ tiếp nhận thông điệp đó thế nào và tác động của thông điệp đến nhận thức, hành vi và thói quen mua hàng của họ ra sao. Qua đó giúp các doanh nghiệp xác định và điều chỉnh kế hoạch quảng cáo được hoàn thiện hơn. Các doanh nghiệp cần chạy thử quảng cáo đến một nhóm khách hàng để có thể tối ưu trước khi tung ra thị trường. Sau khi kết thúc chiến dịch, doanh nghiệp cần đo lường hiệu quả dựa trên các mua tiêu được đưa ra và đánh giá thông qua các chỉ số kinh tế (doanh số bán hàng, thị phần, lượng đơn hàng..), hiệu quả truyền thông (mức độ quan tâm) của toàn bộ chiến dịch để xách định chiến dịch thành công hay thất bại

Mô hình 5M sẽ giúp doanh nghiệp tránh được những lãng phí không cần thiết do mục tiêu, thông tin đến khách hàng không rõ ràng và không để lại ấn tượng trong lòng người tiêu dùng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment