Emotional Branding

Emotional Branding – Xây dựng thương hiệu bằng cảm xúc

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Emotional Branding – Xây dựng thương hiệu bằng cảm xúc là gì?

Xây dựng thương hiệu bằng cảm xúc được sử dụng trong truyền thông tiếp thị để hướng trực tiếp đến cảm xúc, nhu cầu và khát vọng của người tiêu dùng. Xây dựng thương hiệu cảm xúc được coi là thành công khi nó tạo nên được phản ứng cảm xúc cho người tiêu dùng, đem lại những tác động đáng kể với người tiêu dùng, khiến họ gắn bó lâu dài với thương hiệu bằng việc luôn được quan tâm.

Emotional Branding

Có nhiều kỹ thuật nhằm đạt được phản ứng cảm xúc cho thương hiệu, như sử dụng âm nhạc làm nền cho video, hay sử dụng hình ảnh đặc biệt cho mọi người có thể thưởng thức, cảm nhận. Có thể sử dụng các tin nhắn tiếp thị đi kèm với các tập tin đính kèm khơi dậy tinh thần mạnh mẽ của người tiêu dùng, hay đánh vào cảm xúc hoài niệm của họ.

Các doanh nghiệp cũng ngày càng hiểu được rằng nếu tạo được mối quan hệ giữa thương hiệu và người tiêu dùng ngày càng vững chắc thông qua các giá trị, biểu tượng gắn liền các sản phẩm, dịch vụ cụ thể của doanh nghiệp cũng tốt và khác biệt so với các doanh nghiệp khác sẽ càng tạo được hiệu ứng bán hàng lớn.

 

Leave a Comment