email marketing

Email-marketing

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Email-marketing là gì?

Email-marketing là một loại hình tiếp thị kỹ thuật số trực tiếp sử dụng thư điện tử (email) áp dụng phương pháp mail contact phân phối truyền thông tiếp thị đến nhóm người có sử dụng email. Mỗi email được gửi đến một khách hàng tiềm năng có thể được coi là email marketing. Email marketing được sử dụng trong các tổ chức nhằm tiếp thị cho thương hiệu, quảng bá hình ảnh công ty, gửi các thông tin chương trình khuyến mãi, yêu cầu kinh doanh hoặc xin tài trợ và qua đó có thể chuyển đổi các đơn hàng thông qua lượng khách hàng này, xây dựng lòng trung thành của khách hàng dành cho thương hiệu.

Thuật ngữ này thường được dùng để chỉ việc gửi tin nhắn email với mục đích tăng cường mối quan hệ của tổ chức với khách hàng hiện tại hoặc trước đó, để khuyến khích lòng trung thành của khách hàng và kích thích hành vi mua hàng, kinh doanh lại với doanh nghiệp, có được niềm tin từ khách hàng mới và khách hàng hiện tại, thuyết phục để mua hàng đó ngay lập tức.

Leave a Comment