Consumer Brand

Consumer Brand – Thương hiệu tiêu dùng

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Consumer Brand – Thương hiệu tiêu dùng là gì?

Consumer Brand – Thương hiệu tiêu dùng là một sản phẩm được tạo ra bởi những cá nhân được công chúng sử dụng Consumer Brandrộng rãi chứ không phải các tổ chức, doanh nghiệp.
Consumer Brand Relationships CBR mối quan hệ thương hiệu người tiêu dùng khi được xây dựng tốt sẽ làm tăng sự hiểu biết của người tiêu dùng về thương hiệu. Vì vậy, các nhà quản lí luôn cố gắng đo lường và quản lý các mối quan hệ thương hiệu để người tiêu dùng có thể hiểu và thu thấp được các thông tin chính xác nhất về thương hiệu họ sử dụng.

 

Leave a Comment