7P

7P

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

7P là gì?

Marketing trong thế kỉ 21 không còn bó hẹp trong công thức 4P (Price, promotion, product, place) mà đã được mở rộng ra thành 7P. 7P này vẫn được xây dựng dựa trên 4P ban đầu: Product (Sản phẩm), Price (Giá), Promotion (Tiếp thị), Place (Phân phối), Package (Đóng gói), Positioning (Định vị), People (Con người).

7P

Trong bối cảnh sản phẩm, thị trường, và khách hàng có những thay đổi nhanh chóng, doanh nghiệp phải không ngừng quan tâm tới 7 chữ P này để chắc chắn rằng đi đúng hường và đạt được kết quả tốt nhất cho doanh nghiệp.

Thông thường các doanh nghiệp chỉ cần sử dụng 4P cơ bản: Product, Place, Price, Promotion. Tùy vào ngành nghề, cũng như các chiến lược marketing của từng doanh nghiệp mà xây dựng và phát triển thêm các P sao cho phù hợp. Các doanh nghiệp có thể lựa chọn thêm các P vào như: People (Con người), Package (Đóng gói), Positioning (Định vị), Policy (Chính sách), Progess (Chu trình), Physical Evidence (Cơ sở vật chất), PR (Quan hệ công chúng)… hoặc có khi sử dụng Philosophy (Triết lý kinh doanh). Tùy từng trường hợp cụ thể để có cách tiếp cận hợp lí hơn, mỗi P sẽ giúp cho doanh nghiệp giải đáp được các thắc mắc khác nhau.

  • Product (Sản phẩm): bán cái gì và đóng gói như thế nào
  • Promotion (Tiếp thị): làm sao để khách hàng biết đến
  • Price (Giá): giá sản phẩm, dịch vụ thế nào, cao hay thấp so với thị trường
  • Place (Phân phối): khách hàng họ là ai, họ sống và làm việc ở khu vực nào? Sản phẩm phân phối ở đó có thuận tiện cho họ mua không?
  • People (Con người): ai là người thực hiện
  • Physical Edvidence (Cơ sở vật chất): tại sao họ cần mua sản phẩm, dịch vụ của mình
  • Process (Qui trình): những qui trình nào được đưa ra

 

Leave a Comment