corporate branding

Corporate Branding – Xây dựng thương hiệu

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Corporate Branding – Xây dựng thương hiệu là gì?

Doanh nghiệp cố gắng để đưa sản phẩm mới có uy tín của mình đến với khách hàng bằng cách kết hợp nó với thương hiệu đang corporate brandingcó thông qua các nỗ lực quảng cáo tổng thể trong tâm trí người tiêu dùng. Không giống như các doanh nghiệp gia đình là chỉ áp dụng cho sản phẩm cụ thể, xây dựng thương hiểu của công ty có thể áp dụng cho tất cả các sản phẩm được bán trên thị trường của công ty. Nếu xây dựng thương hiệu doanh nghiệp thành công, khi người tiêu dùng nghe thấy tên hay nhìn thấy hình ảnh của công ty, họ sẽ có khả năng liên kết ngay tới các sản phẩm của công ty ngoài thị trường.

Xây dựng thương hiệu của công ty ảnh hưởng đến nhiều bên liên quan (nhân viên, các nhà đầu tư) và tác động nhiều mặt đến các công ty như đánh giá của các sản phẩm và dịch vụ, văn hóa công ty, hay tài trợ để mở rộng thương hiệu của họ. Vì vậy có thể dẫn đến các nền kinh tế quan trọng của phạm vi từ một chiến dịch quảng cáo có thể được sử dụng cho một số sản phẩm. Nó cũng tạo điều kiện chấp nhận sản phẩm mới vì người mua tiềm năng đã quen thuộc với cái tên này. Tuy nhiên, chiến lược này có thể cản trở việc tạo ra các hình ảnh thương hiệu phân biệt hoặc danh tính cho các sản phẩm khác nhau: một thương hiệu bao quát của công ty giảm khả năng định vị một thương hiệu với bản sắc riêng, và có thể che dấu những đặc điểm độc đáo của sản phẩm khác nhau.

Xây dựng thương hiệu của công ty không chỉ giới hạn với một nhãn hiệu hoặc tên cụ thể. Xây dựng thương hiệu có thể kết hợp nhiều điểm tiếp xúc, các điểm tiếp xúc bao gồm: logo, dịch vụ khách hàng, xử lý và đào tạo nhân viên, bao bì, quảng cáo, văn phòng phẩm, và chất lượng của sản phẩm và dịch vụ. Bất kỳ phương tiện mà công chúng có tiếp xúc với một thương hiệu cụ thể cấu thành một điểm chạm có thể ảnh hưởng nhận thức về thương hiệu của công ty.

 

Leave a Comment