View Post

5P

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

5P là gì? 5P được mở rộng từ 4P, vẫn bao gồm những chữ P quen thuộc: Product (sản phẩm), Price (giá), Place (địa điểm), Promotion (xúc tiến bán hàng) …

View Post

PENCILS trong PR

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

PENCILS trong PR là gì? PR có rất nhiều công cụ hỗ trợ, bao gồm các công cụ được viết tắt bằng các chữ đầu tiên là PENCILS: P-Publications (xuất bản …

View Post

Mô hình 5M trong quảng cáo

In Dictionary, News by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

5M trong quảng cáo là gì? 5M bao gồm: Mission (Nhiệm vụ), Message (Thông điệp), Media (Phương tiện), Money (Ngân sách), Measurement (Phương thức đo luờng, đánh giá) Quảng cáo vừa …

View Post

7P

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

7P là gì? Marketing trong thế kỉ 21 không còn bó hẹp trong công thức 4P (Price, promotion, product, place) mà đã được mở rộng ra thành 7P. 7P này …

View Post

Google Remarketing

In News by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Google Remarketing là gì? Remarketing có thể ở cả hai dạng: văn bản và hình ảnh hiển thị được định dạng. Các quảng cáo được quản lý bởi Google AdWords và …

View Post

Remarketing

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

 Remarketing là gì? Remarketing là một chiến thuật của công ty để giới thiệu lại một sản phẩm hay dịch vụ ra thị trường nhằm đáp ứng doanh số bán hàng …

View Post

Email-marketing

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Email-marketing là gì? Email-marketing là một loại hình tiếp thị kỹ thuật số trực tiếp sử dụng thư điện tử (email) áp dụng phương pháp  phân phối truyền thông tiếp …