\

Press Conference – Buổi họp báo

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Press Conference – Buổi họp báo là gì?

Buổi họp báo được tổ chức nhằm mục đích phân phối thông tin cho giới truyền thông và trả lời các câu hỏi từ các phóng viên, các công ty thường tổ chức họp báo khi sắp sửa tung sản phẩm mới hay khi công ty gặp khủng hoảng cần đưa tuyên bố chính thức của công ty ra dư luận. Thông thường các cuộc họp báo được dẫn dắt bởi quản lý điều hành của công ty hoặc với cơ quan báo chí đã được chỉ định trước của họ.

\

\

Bằng cách mời báo chí đến các sự kiện đặc biệt, công ty có cơ hội tốt để trình bày một vấn đề một cách rõ ràng và thuận lợi nhất. Với việc tiếp xúc với các phương tiện truyền thông, công ty có thể phát triển được thương hiệu và có tiếng nói hơn trên thị trường, thường với chi phí thấp hơn nhiều so với mức yêu cầu cho một chiến dịch quảng cáo rộng rãi.

Leave a Comment