letter to editor

Letter to editor – Thư ngỏ

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Letter to editor – Thư ngỏ là gì?

letter to editorThư ngỏ, thường gửi cho tổng biên tập, phóng viên, biên tập viên… Người ta thường gửi thư ngỏ kèm thông cáo báo chí, có thể gửi qua đường bưu điện thông thường hoặc thư điện tử. Trong thư ngỏ giới thiệu sơ qua về bản thân, công ty, sản phẩm, dịch vụ, sự kiện sắp diễn ra hoặc sự kiện cần đưa tin, viết bài. Thường là phải nêu 1 số lý do thuyết phục toà soạn đăng bài, chẳng hạn như đây là sự kiện nóng hổi mà bất cứ độc giả nào của quý báo cũng quan tâm, có thể gọi đây là Cover letter.

Leave a Comment