Demand Shock

Demand Shock – Nhu cầu gây shock

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Demand Shock – Nhu cầu gây shock là gì?

Một sự kiện bất ngờ đột ngột tạm thời có thể làm tăng hoặc giảm nhu cầu đối với hàng hóa hoặc dịch vụ. Một cú sốc cầu tích cực Demand Shocklàm tăng nhu cầu, trong khi một cú sốc nhu cầu tiêu cực làm giảm nhu cầu. Những cú shock về cầu cả tích cực và tiêu cực đều có ảnh hưởng đến giá cả hàng hoá và dịch vụ.

Nhu cầu về một hàng hóa hay dịch vụ tăng hay giảm là sự thay đổi đường cầu sang bên phải hay bên trái. Đây là loại cú sốc có thể đến từ những thứ như cắt giảm thuế hoặc tăng, nới lỏng hay thắt chặt cung tiền và tăng hoặc giảm chi tiêu chính phủ.

Ví dụ, một đợt cắt giảm thuế làm giảm số tiền mà người nộp thuế còn nợ chính phủ và giải phóng tiền cho chi tiêu cá nhân. Sau đó số tiền này được sử dụng bởi người nộp thuế để tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ nhất định, mà trả giá lên giá của họ.

Leave a Comment