SMO1

Social Media Optimization (SMO) – Tối ưu hóa Social Media

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Social Media Optimization (SMO) – Tối ưu hóa Social Media là gì?

Tối ưu hóa Social Media là việc sử dụng các mạng truyền thông xã hội để phát triển và quản lý các thông điệp của một tổ chức. Như một chiến lược kỹ thuật số, tối ưu hóa phương tiện truyền thông xã hội SMO có thể được sử dụng để nâng cao nhận thức của các sản phẩm và dịch vụ mới, kết nối với khách hàng và giảm thiểu các thông tin không phù hợp, gây hại đến việc phát triển.

Các loại phương tiện truyền thông xã hội có thể được sử dụng để phổ biến thông tin, bao gồm các trang web mạng xã hội như Facebook và Twitter… và các trang tin tức, blog, và các trang web video như YouTube.

SMO

Việc tối ưu hóa thường xuyên từ các trang web xã hội để các trang web công ty, nơi mà nhiều thông tin có thể được cung cấp. Ví dụ, một chiến dịch nâng cao nhận thức về một chiếc ô tô mới có thể khiến việc truy cập vào một trang web công ty cung cấp thông tin về nơi mà các đại lý địa phương được định vị và làm thế nào để sắp xếp một ổ đĩa thử nghiệm.

Các công ty sử dụng nhiều mạng xã hội có thể sử dụng các công cụ dựa trên Internet được thiết kế để cải thiện tổ chức và phổ biến các tin nhắn, thông điệp của công ty. Công cụ này có thể cho phép một nhân viên có nhiệm vụ tối ưu hóa đẩy một thông điệp cụ thể trên nhiều mạng cùng một lúc, cũng như quản lý bất kỳ thông tin phản hồi từ phía khách hàng và trả lời bất kỳ các câu hỏi liên quan bài viết trên các mạng truyền thông xã hội.

Internet cho phép nội dung được gửi ra gần như tức thời. Điều này đã làm gia tăng các nỗ lực tiếp thị dựa vào phát triển nội dung đến người dùng Internet cùng với bạn bè và gia đình họ. Đây là loại hình tiếp thị, được gọi là tiếp thị lan truyền, hoạt động theo giả định rằng công ty sẽ đạt được một tầm rộng lớn hơn bằng cách sử dụng nội dung chứ không chỉ dựa vào người dùng tìm kiếm nội dung trên site của chính họ.

Tin nhắn trong tối ưu hóa phương tiện truyền thông xã hội có thể được thiết kế riêng cho các nhóm cụ thể của cá nhân, cho phép các nhà quản lý phương tiện truyền thông xã hội cung cấp các dịch vụ khác nhau dựa trên các cấu nhân khẩu học và địa lý. Ví dụ, một hãng sản xuất nước giải khát có thể gửi một thông điệp về một loại đồ uống lạnh là để người sử dụng Internet ở vùng khí hậu nóng được biết, trong khi đồng thời cũng có thể nói cho người sử dụng ở vùng khí hậu lạnh nên uống nước giải khát sẽ nhắc nhở họ về mùa hè.

Leave a Comment