dinh vi thuong hieu

Tiến trình định vị thương hiệu

In News by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Tiến trình định vị thương hiệu:

Cần xác định đâu là vị trí các đặc điểm mà các liên kết thương hiệu có sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh, và người làm marketing cần phải xác định: khách hàng, người tiêu dùng mục tiêu là ai? Đối thủ cạnh tranh chính là ai? Thương hiệu khác đối thủ cạnh tranh như thế nào? Thương hiệu giống với đối thủ cạnh tranh như thế nào?

dinh vi thuong hieu

Khách hàng, người tiêu dùng mục tiêu là ai?

Phân đoạn và lựa chọn thị trường tiêu:

 • Tiêu thức phân đoạn: hành vi, nhân khẩu học, tâm lý hình, địa lý.
 • Tiêu chuẩn lựa chọn thị trường mục tiêu: có thể nhận dạng, qui mô đủ lớn, có thể tiếp cận, phản ứng thuận lợi.

Ví dụ phân đoạn thị trường kem đánh răng, có 4 phân khúc chính:

 • Cảm giác: hương vị và hình thức sản phẩm
 • Giao tiếp sản phẩm: độ trắng sang của rang
 • Người lo ngại: phòng chống sâu rang
 • Người độc lập: tìm kiếm giá thấp.

Đối thủ cạnh tranh chính là ai?

Xác định đối thủ cạnh tranh: các yếu tố của cạnh tranh, cấp độ cạnh tranh (chủng loại hay lớp sản phẩm..), cạnh tranh xảy ra trên góc độ lợi ích hay thuộc tính…

Thương hiệu khác đối thủ cạnh tranh như thế nào?

Xác định những điểm khác biệt (Poins of difference – PODs)

 • Là những liên tưởng (thuộc tính hay lợi ích) mạnh, thuận lợi, độc đáo đối với một thương hiệu trong tâm trí người tiêu dung.
 • Đề nghị bán hang độc đáo và lợi thế cạnh tranh khác biệt.
 • Nhiều kiểu PODs khác nhau: giá, chất lượng, dịch vụ, công nghệ…

PODs tạo nên sự khác biệt vượt trội so với đối thủ cạnh tranh.

Thương hiệu giống với đối thủ cạnh tranh?

Xác định những điểm giống nhau (Points of parity – POPs)

 • Là những liên tưởng không nhất thiết là duy nhất, được chia sẻ với các thương hiệu khác. Có hai loại POPs: POPs chủng loại (những lien tưởng mà người tiêu dung coil à cần thiết về mặt pháp lý và đáng tin cậy khi cung ứng sản phẩm trong một chủng loại sản phẩm hay dịch vụ), POPs cạnh tranh (những lien tưởng được thiết kế để phủ nhận những điểm khác biệt của đối thủ cạnh tranh).
 • POPs tạo ra niềm tin đủ tốt so với tiêu chuẩn của một chủng loại sản phẩm hoặc các thương hiệu khác như là điều kiện cần để được người tiêu dung chấp nhận.

 

 

Leave a Comment