Supply

Supply – Cung ứng

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Supply – Cung ứng là gì?

Cung ứng là một khái niệm kinh tế cơ bản mô tả tổng số tiền của một hàng hóa hoặc dịch vụ có sẵn cho người tiêu dùng. Cung ứng có thể liên quan đến số tiền có sẵn ở một mức giá cụ thể hoặc số tiền có sẵn trong một loạt các giá được đưa ra và hiển thị trên đồ thị. Điều này liên quan chặt chẽ đến các nhu cầu về một hàng hóa hay dịch vụ ở một mức giá cụ thể; tất cả các yếu tố khác khi bằng nhau, các nhà sản xuất sẽ tăng việc cung cấp sản phẩm, đồng thời giá sản phẩm tăng lên nếu nhu cầu sử dụng sản phẩm tăng bởi vì tất cả các doanh nghiệp luôn xem xét để tối đa hóa lợi nhuận. Tổng các lượng cung về một mặt hàng từ những người bán trên thị trường được gọi là cung thị trường. Tổng lượng cung về các dịch vụ, hàng hóa từ các nhà sản xuất được gọi là tổng cung.

Supply

Xu hướng cung cầu hình thành cơ sở của nền kinh tế hiện đại. Mỗi sản phẩm hay dịch vụ cụ thể sẽ có nguồn cung cấp và nhu cầu mô hình riêng của mình dựa trên giá cả, công dụng và sở thích cá nhân. Nếu khách hàng cảm thấy sản phẩm tốt và sẵn sàng trả thêm tiền cho nó, các nhà sản xuất sẽ bổ sung thêm vào nguồn cung cấp. Khi cung tăng, giá sẽ rơi tại một mức độ yêu cầu. Lý tưởng nhất, thị trường sẽ đạt đến một điểm cân bằng mà cung bằng nhu cầu (không có nguồn cung dư thừa và không thiếu) cho một mức giá nhất định; vào thời điểm này, công dụng của người tiêu dùng và nhà sản xuất lợi nhuận được tối đa hóa.

Leave a Comment