news trader

News Trader

In Dictionary, News by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

News Trader là gì?

Một thương nhân hoặc nhà đầu tư ra quyết định kinh doanh hay đầu tư dựa trên các tin tức thông báo. Các báo cáo hay các tinnews trader tức về kinh tế có thể gây ảnh hưởng đến một thị trường cụ thể trong một thời gian ngắn. Những nhà kinh doanh dựa trên tin tức news trader luôn cố gắng thu được lợi nhuận thông qua các dự đoán về thị trường và phản ứng của thị trường với các tin tức được đưa ra. Công việc này có thể được miêu tả như: “mua tin đồn, bán tin tức” có nghĩa là tin đồn có một hiệu ứng rất quan trọng gây ra các biến động trên thị trường và tin tức có thể sẽ đem lại một tác dụng ngược lại để ổn định nó.

 

Leave a Comment