Media

Media – Truyền thông đại chúng

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Media – Truyền thông đại chúng là gì?

Trong truyền thông, media là những kênh truyền tải và lưu trữ, là công cụ được sử dụng để lưu và gửi thông tin hoặc dữ liệu, nhưng cũng có thể coi là một kênh dùng để giao tiếp, xây dựng quá trình định hướng để truyền tải thông tin tới những mục tiêu hay những đối tượng đại chúng bằng những phương tiện truyền thông (các phương tiện được sử dụng để truyền đạt thông tin một cách rộng rãi) để phục vụ cho bất kỳ mục đích nào.

Ví dụ: báo, tạp chí, truyền hình, internet…

Media có thể chia làm ba mảng: truyền thông offline, truyền thông online, PR

  • truyền thông offline: tiếp cận trực tiếp với đối tượng mục tiêu thông qua việc tuyên truyền và đặt bàn thông tin
  • truyền thông online:
    • tiếp cận gián tiếp đối tượng mục tiêu thông qua kênh truyền thông online
    • lên kế hoạch phát triển các kênh truyền thông trong một giai đoạn và triển khai nội dung đó.
  • PR: thiết lập và duy trì các mối quan hệ lâu dài với các đơn vị hợp tác.

Media

Media – Truyền thông đại chúng là công cụ, phương tiện hay một kênh truyền tải và lưu trữ hoặc công cụ được sử dụng để lưu trữ thông điệp bạn muốn truyền thông tới cho người nhận. Media có nhiều loại, nhiều hình thức: báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, quan hệ công chúng. Có rất nhièu sự nhầm lẫn giữa media và communication; media là phương tiện, communication là truyền thông, quá trình truyền tải thông tin. Phương tiện truyền thông đại chúng là yếu tố trung gian có khả năng chứa đựng nội dung truyền thông.

Ví dụ: các clip, video có nội dung truyền thông được chia sẻ trên youtube, facebook .. được coi là các phương tiện truyền thông.

 

Leave a Comment