repeat sales

Repeat Sales

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Repeat Sales là gì?

Một món hàng được mua bởi một người tiêu dùng thay thế bởi một người mua hàng trước đó đã được tiêu thụ. Repeat Sales thường đóng một vai trò trong sự trung thành thương hiệu. Việc mua hàng của người tiêu dùng là niềm vui với một thương hiệu cụ thể của ô tô. Ví dụ, họ có thể mua một chiếc xe khác của cùng một thương hiệu khi đã đến thời gian để thay thế xe. Các đại lý xe hơi có thể gửi tin nhắn email thường xuyên và cung cấp thông tin qua mail để giữ sự quan tâm của khách hàng vào thương hiệu.

repeat sales

Một nguyên lý quan trọng trong repeat sales là để chăm sóc tốt hơn cho khách hàng so với các đối thủ cạnh tranh. Nhiều cuốn sách đã được viết và các trang web đã được phát triển để dạy cho nhân viên bán hàng làm thế nào để đảm bảo doanh số lặp lại. Hay một nhân viên bán hàng cá nhân dựa trên hoa hồng và các biện pháp khuyến khích, hoặc như là một công ty tìm cách để tăng lợi nhuận, làm cho doanh số lặp lại là một nhiệm vụ quan trọng. Nghiên cứu cho thấy rằng chi phí các công ty nhiều tiền hơn để thu hút khách hàng mới hơn để mang lại các khách hàng hiện tại vì các chi phí quảng cáo và tiếp thị.

Leave a Comment