Brand Personality

Brand Personality – Tính cách thương hiệu

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Brand Personality – Tính cách thương hiệu là gì?

Một tập hợp các đặc điểm của con người được gán vào một thương hiệu. Tính cách thương hiệu là thứ mà người tiêu dùng có sự liên quan và một thương hiệu hiệu quả sẽ làm tăng vốn chủ sở hữu thương hiệu của mình bằng việc có một tập hợp các đặc điểm. Đây là giá trị gia tăng mà một thương hiệu tăng, ngoài lợi ích chức năng của nó. Có năm loại chính của các cá tính thương hiệu: kích thích, sự chân thành, độ chắc chắn, thẩm quyền và tinh tế.

Brand Personality

Khách hàng có thể mua một thương hiệu nếu tính cách của nó là tương tự như của mình. Ví dụ về các đặc tính cho các loại khác nhau của tính cách thương hiệu:

Phấn khích: vô tư, tinh thần, trẻ trung

Sự chân thành: chính hãng, loại, hướng về gia đình, chu đáo

Độ chắc chắn: thô, cứng rắn, ngoài trời, thể thao

Thẩm quyền: thành công, thành công, có ảnh hưởng, một nhà lãnh đạo

Tinh tế: thanh lịch, có uy tín, kiêu căng

Leave a Comment