Brand Acceptability

Cult Brands – Xây dựng thương hiệu được tôn thờ

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Cult Brands – Xây dựng thương hiệu được tôn thờ là gì?

Một sản phẩm hoặc dịch vụ có một cơ sở khách hàng năng động và trung thành. Một thương hiệu đình đám có những khách hàng có thể được mô tả là gần như cuồng tín, tín đồ chân thành của thương hiệu và có thể cảm thấy họ cũng có quyền sở hữu hoặc quyền lợi trong sự nổi tiếng và thành công chung của thương hiệu. Các thương hiệu đình đám đã đạt được một kết nối duy nhất với khách hàng, và có thể tạo ra một văn hóa tiêu dùng mà mọi người muốn trở thành một phần của nó. Ví dụ về các nhãn hiệu đình đám hiện nay bao gồm: Mini Cooper, Harley-Davidson, Vespa, Zappos và Apple.

cult brands

Một thương hiệu theo định nghĩa được phân biệt dựa vào logo, nhãn hiệu, biểu tượng .. hoặc từ đó xác định một sản phẩm cụ thể. Các công ty sử dụng các chiến lược khác nhau để nâng cao nhận diện thương hiệu và xây dựng tài sản thương hiệu. Nhãn hiệu rất dễ nhận biết bao gồm Nike, Coca-Cola và Microsoft.

Thương hiệu đình đám khác với mốt nhất thời. Mốt có thể coi là một cơn sốt, nơi một sản phẩm cụ thể đột nhiên nhận được sự chú ý lớn của một tập khách hàng, được đánh dấu bởi một sự nhiệt tình quá mức, tạm thời và sau đó chỉ cần một cách nhanh chóng, có được tiếng vang và tạo ra được phong cách. Trường hợp mốt nhất thời là không bền vững và chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, các thương hiệu đình đám thường bắt đầu từ những điểm nhấn nhỏ đó và dần dần xây dựng một sau ổn định.

Leave a Comment