Multi-Level Marketing

Multi-Level Marketing – Marketing đa cấp

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Multi-Level Marketing – Marketing đa cấp là gì?

Chiến lược bán hàng trực tiếp một số công ty sử dụng để khuyến khích các nhà phân phối hiện tại của họ để tuyển dụng các nhà phân phối mới bằng cách trả các nhà phân phối hiện có một tỷ lệ phần trăm của doanh số tân binh của họ. Các tân binh là một nhà phân phối được biết đến như “tuyến dưới”. Tất cả các nhà phân phối thông dụng kiếm tiền trực tiếp thông qua doanh số bán hàng của sản phẩm cho khách hàng. Amway là một ví dụ của công ty bán hàng trực tiếp nổi tiếng đó sử dụng marketing đa cấp.

Multi-Level Marketing

Marketing đa cấp là một chiến lược kinh doanh hợp pháp, mặc dù nó đang gây tranh cãi. Một vấn đề đó là đề án kim tự tháp, sử dụng quỹ tiền từ người mới tuyển để trả người ở đầu, tận dụng lợi thế của Thường thì mọi người bằng cách giả vờ để được tham gia vào hợp pháp tiếp thị đa cấp. Đề án Kim tự tháp có thể được phát hiện bằng cách tập trung Đôi khi Greater của họ là tuyển dụng hơn so với bán sản phẩm đó.

Leave a Comment