marketing concept

Marketing Channel – Kênh tiếp thị

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Marketing Channel – Kênh tiếp thị là gì?

Marketing Chanel là con đường từ nhà cung cấp đến người tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ sẽ đi theo một hướng mà công ty đã đưa ra. Ngoài ra, đây là con đường để các khoản thanh toán từ khách hàng để bán hàng của nhà cung cấp được tạo ra bởi dòng marketing channelchảy theo hướng ngược lại. Kênh marketing đơn giản là kênh trực tiếp từ nhà cung cấp đến người tiêu dùng, hoặc phức tạp là kênh có nhiều mục đích trung gian lẫn nhau nhưng phụ thuộc khá độc lập, giống như bán buôn, nhà phân phối, đại lý, các nhà bán lẻ. Mỗi trung gian với một món hàng sẽ có một mức giá. Các món hàng di chuyển đến các trung gian tiếp theo với một mức giá cao hơn rồi đến tay người tiêu dùng. Cũng được biết đến như là một kênh phân phối hoặc hệ thống kênh phân phối.

Leave a Comment