marketing-campaign

Marketing Campaign – Chiến dịch Marketing

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Marketing Campaign – Chiến dịch Marketing là gì?

Các hoạt động cụ thể nhằm thúc đẩy một sản phẩm, dịch vụ, kinh doanh. Một chiến dịch marketing là một sự phối hợp của các bước mà có thể bao gồm việc thúc đẩy một sản phẩm thông qua các phương tiện khác nhau (truyền hình, đài phát thanh, in ấn, trực tuyến) bằng cách sử dụng một loạt các loại hình khác nhau của quảng cáo. Chiến dịch này không phải chỉ dựa vào quảng cáo, và cũng có thể bao gồm các cuộc biểu tình, truyền miệng và các kỹ thuật tương tác khác. marketing-campaign

Các doanh nghiệp hoạt động trong thị trường cạnh tranh cao có thể chính là người khởi xướng ra những chiến dịch marketing thường xuyên, dành nguồn lực đáng kể để tạo ra nhận thức về thương hiệu và bán hàng. Các chiến dịch marketing có thể được thiết kế với mục đích khác nhau trong tâm trí, bao gồm cả việc xây dựng một hình ảnh thương hiệu, giới thiệu sản phẩm mới, tăng doanh số bán hàng của một sản phẩm đã có trên thị trường, hoặc thậm chí làm giảm tác động của tin tức tiêu cực.

Leave a Comment