sale concept

Sales Concept – Quan điểm bán hàng

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Sales Concept – Quan điểm bán hàng là gì?

Sales Concept là một loại khái niệm cơ bản tập trung vào các ý tưởng về việc bán hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng và là một phần của thị trường. Hàng hóa được sản xuất bởi một công ty hoặc dịch vụ được cung cấp bởi một công ty đến người tiêu dùng đang hoạt động theo đúng triết lí doanh nghiệp.

sale conceptSales Concept được biết đến như là một khái niệm bán hàng của Marketing, một doanh nghiệp sẽ sản xuất hàng hoá mà có thể dự đoán lợi nhuận và sau đó cố gắng để thuyết phục người tiêu dùng mua chúng bằng cách sử dụng các loại kỹ thuật để theo đuổi khách hàng thông qua quảng cáo, bán hàng cá nhân và hay các cách bán hàng khác nhau.

 

Leave a Comment