marketing concept

Marketing Concept – Quan điểm Marketing

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Marketing Concept – Quan điểm Marketing là gì?

Marketing concept dựa trên 4 yếu tố chính: thị trường, nhu cầu khách hàng, marketing phối hợp và lợi nhuận thông qua sự thỏa mãn của khách hàng. Marketing concept là chìa khóa để các mục tiêu của doanh nghiệp xác định được nhu cầu và mong muốn của thị trường mục tiêu, ngoài ra có thể phân phối sự thỏa mãn một cách hiệu quả hơn.

marketing concept

Theo Theodore Levitt, sự khác nhau cơ bản giữa triết lý bán hàngtriết lý marketing là: Sale Concept nhằm vào nhu cầu của người bán; nó xuất phát từ doanh nghiệp, tập trung vào những sản phẩm đang có, đẩy mạnh bán hàng, vận động quảng cáo nhằm tạo ra lợi nhuận thông qua việc tăng doanh số bán, chú trọng vào việc biến sản phẩm thành tiền. Còn Marketing Concept định hướng vào nhu cầu của người mua; nó xuất phát từ nhu cầu và mong muốn của khách hàng với ý tưởng tìm cách thỏa mãn nhu cầu của họ bằng việc phối hợp các nỗ lực marketing và những gì liên quan đến việc tạo ra, phân phối và tiêu dùng sản phẩm, trên cơ sở đó mà đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình.

Leave a Comment