45524326232883208

Guerrilla Marketing – Marketing du kích

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Guerrilla Marketing – Marketing du kích là gì?

Marketing du kích là một chiến thuật marketing được doanh nghiệp sử dụng nhằm mục đích tạo sự bất ngờ để quảng bá cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Guerrilla Marketing khác với cách marketing truyền thống ở chỗ nó thường dựa trên sự tương tác cá nhân và chỉ cần sử dụng lượng ngân sách nhỏ, tập trung vào các nhóm cổ đông có trách nhiệm để lan truyền chiến dịch truyền thông rộng rãi.

Ví dụ, bia Tyskie đã rất khéo léo thiết kế chiếc tay mở cửa thông thường thành chiếc quai cốc, hay hành động cầm ống nghe điện thoại nhấc cuộc gọi order một cốc bia lạnh.

Các công ty khi sử dụng Guerrilla Marketing thường dựa vào các chiến dịch khuyến mại để lây lan chương trình hoặc sử dụng phương pháp marketing truyền miệng WOM để đạt được lượng khách hàng mong muốn. Chiến thuật này có thể sử dụng cho mọi hàng hóa, dịch vụ và thường được áp dụng vào các sản phẩm có màu sắc cá nhân rõ ràng, hướng đến các khách hàng trẻ tuổi, có nhiều khả năng lựa chọn và sử dụng.

funny guerilla marketing

Leave a Comment