Flighting Strategies

Flighting

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Flighting là gì?

Một chiến lược lập kế hoạch quảng cáo, trong đó một người thay thế kinh doanh chạy một lịch trình bình thường của việc quảng cáo và chấm dứt hoàn toàn tình trạng tất cả cùng chạy. Một công ty có thể sử dụng một chiến lược flighting như là một cách để tiết kiệm chi phí quảng cáo, trong khi dựa vào hiệu quả của quảng cáo trong quá khứ tiếp tục bán hàng. Khi bán hàng ngân sách chậm hoặc trở nên sẵn có, công ty sẽ tiếp tục quảng cáo bình thường.

Flighting Strategies

Flighting thường được kết hợp với quảng cáo truyền hình, nhưng cũng có thể được sử dụng với các loại phương tiện truyền thông khác, như đài phát thanh hoặc internet. Nó nổi lên cùng với một chiến lược khác, khi tỷ giá quảng cáo tăng trưởng nhanh hơn so với ngân sách quảng cáo. Với chiến lược này, công ty phải cân bằng giữa khả năng bán hàng và khách hàng tiềm năng để thu hồi một sản phẩm hay dịch vụ với chi phí liên tục tiếp cận. Ngoài ra trong khoảng thời gian thu hồi không cần thiết để chạy nhiều quảng cáo.

Leave a Comment