exclusive distributor

Exclusive Distribution – Đại lý độc quyền

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Exclusive distribution – Đại lý độc quyền là gì?

Đây là loại phân phối chỉ có một nhà phân phối được ủy quyền bán một sản phẩm cụ thể trong một vùng lãnh thổ đặc biệt. Tính hợp pháp của một thỏa thuận độc quyền phân phối có thể khác nhau tùy thuộc vào chi tiết cụ thể của từng trường hợp.

Hiện nay, theo Luật thương mại, không tồn tại Nhà phân phối độc quyền, chỉ có Đại lý độc quyền được công nhận. Có rất nhiều tranh cãi xung quanh hình thức nào được công nhận chính thức, theo cách gọi thông thường, hai hình thức này được coi là giống nhau.

Để trở thành đại lý độc quyền thì giữa Công ty và nhà sản xuất phải ký Hợp đồng đại lý độc quyền. Khi Công ty độc quyền phân phối bán hàng cho nhà sản xuất nước ngoài có nghĩa là trên một lãnh thổ chỉ có một Công ty được kí hợp đồng được phân phối và bán ra sản phẩm này.

Ví dụ công ty phụ kiện Filson danh tiếng là nhà phân phối độc quyền của các thương hiệu nổi tiếng, đặc biệt là nhờ sự cộng tác chất lượng lâu dài với các nhà sản xuất hàng đầu châu Âu và thế giới.

exclusive distributor

Ngoài ra Công ty độc quyền phân phối có thể thỏa thuận làm đại lý cho các nhà sản xuất khác cùng mặt hàng, nếu được chấp thuận khi kí hợp đồng. Hợp đồng này là thỏa thuận giữa hai bên nhà sản xuất và Công ty, không cần đăng kí.

Leave a Comment