ecn

Electronic Communication Network (ECN) – Truyền thông mạng điện tử

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Truyền thông mạng điện tử (ECN) là gì?

Một hệ thống tự động phù hợp với lệnh mua và bán chứng khoán. Một công ty môi giới ECN kết nối các nhà kinh doanh cá nhân, do đó họ có thể giao dịch trực tiếp với nhau mà không qua trung gian. Các ECN làm ra tiền bằng cách thu một khoản phí cho mỗi giao dịch. ECNs làm cho các nhà đầu tư tại các địa điểm địa lý khác nhau có thể nhanh chóng và dễ dàng trao đổi với nhau. Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái đòi hỏi ECNs để đăng ký làm đại lý môi giới.

ECN

ECN luôn cố gắng loại bỏ vai trò của bên thứ ba trong việc thực hiện các đơn đặt hàng được nhập bởi một nhà sản xuất thị trường ngoại hoặc một nhà sản xuất thị trường chứng khoán OTC “Over-The-Counter Market” – thị trường chứng khoán phi tập trung hay thị trường chứng khoán chưa niêm yết, và cho phép các đơn đặt hàng như vậy hoàn toàn hoặc một phần được thực thi.

ECN-Network1

ECNs hiển thị chào giá tốt nhất đang có sẵn và yêu cầu báo giá từ nhiều người tham gia thị trường, sau đó tự động phù hợp và thực hiện lệnh. Họ không chỉ tạo thuận lợi cho giao dịch trên sàn giao dịch lớn trong giờ thị trường, họ cũng được sử dụng cho các giao dịch sau giờ làm việc và kinh doanh ngoại tệ. ECNs cho phép giao dịch tự động, khớp lệnh thụ động và thực hiện nhanh chóng. Một số ECNs được thiết kế để phục vụ các nhà đầu tư, trong khi những người khác được thiết kế để phục vụ các nhà đầu tư bán lẻ.

Leave a Comment