distribution channels

Distribution Channel – Kênh phân phối

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Distribution Channel – Kênh phân phối là gì?

Kênh phân phối là các chuỗi của doanh nghiệp hoặc trung gian nhằm đưa sản phẩm đến người tiêu dùng cuối. Một kênh phân phối có thể bao gồm bán buôn, bán lẻ, các nhà phân phối và thậm chí cả Internet. Các kênh được chia thành các hình thức trực tiếp và gián tiếp, với một kênh “trực tiếp” cho phép người tiêu dùng để mua từ các nhà sản xuất và một kênh “gián tiếp”, cho phép người tiêu dùng mua sản phẩm từ một người bán buôn.distribution channels

Kênh trực tiếp đến với người tiêu dung được coi là “ngắn” hơn là kênh “gián tiếp”.

Hàng hóa và dịch vụ được người tiêu dùng lựa chọn thông qua nhiều kênh khác nhau. Qua đó có thể gia tăng số cách thức mà người tiêu dùng có thể tìm thấy một sản phẩm tốt có tiềm năng để tăng doanh số bán hàng, nó cũng tạo ra một hệ thống phức tạp mà có thể làm cho quản lý phân phối khó khăn. Ngoài ra, kênh càng dài, phân phối lợi nhuận càng ít hơn so với một nhà sản xuất sản phẩm có thể nhận được lợi nhuận từ việc bán hàng trực tiếp.

Leave a Comment