Direct-Marketing

Direct Marketing – Marketing trực tiếp

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Direct Marketing – Marketing trực tiếp là gì?

Một hình thức quảng cáo trực tiếp truyền đạt thông tin về một sản phẩm hoặc dịch vụ đến khách hàng. Direct-MarketingTiếp thị trực tiếp không liên quan đến quảng cáo đặt trên mạng Internet, trên truyền hình hay trên đài phát thanh.
Các sản phẩm tiếp thị trực tiếp bao gồm catalogue, bưu phẩm và tờ rơi.

Marketing trực tiếp loại bỏ các bước trung gian từ quá trình xúc tiến, như là thông báo của công ty được cung cấp trực tiếp cho một khách hàng tiềm năng. Đây là loại hình tiếp thị thường được sử dụng bởi các công ty có ngân sách quảng cáo nhỏ hơn, vì họ không thể đủ khả năng để trả tiền cho quảng cáo trên truyền hình và thường không có sự công nhận thương hiệu của các công ty lớn hơn.

Leave a Comment