nhân khẩu học

Demographics – Nhân khẩu học

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Demographics – Nhân khẩu học là gì?

Các nghiên cứu về dân số dựa vào các yếu tố như tuổi tác, chủng tộc, giới tính, tình trạng kinh tế, trình độ học vấn, mức thu nhập và việc làm. Yếu tố nhân khẩu học được chính phủ, các tập đoàn và các tổ chức phi chính phủ sử dụng nhằm tìm hiểu thêm về những đặc điểm của dân cư, trong đó có chính sách phát triển và nghiên cứu thị trường kinh tế.

Xu hướng nhân khẩu học cũng rất quan trọng, kích thước của các nhóm dân cư khác nhau sẽ thay đổi theo thời gian như là một kết quả của hoàn cảnh kinh tế, văn hóa và chính trị. 3d render of people on reflective pie chart. Concept of companies and business merge and acquisitions

Việc phân đoạn một tập dân số vào nhân khẩu học cho phép các công ty đánh giá kích thước của một thị trường tiềm năng và cũng để xem liệu sản phẩm và dịch vụ của mình có đến được với người tiêu dùng quan trọng nhất của công ty đó không.

Ví dụ, một công ty bán xe RVs cao cấp (loại xe cao cấp được thiết kế riêng và đầy đủ tiện ích) sẽ muốn biết khoảng bao nhiêu người đang hoặc sắp về hưu, và cũng có bao nhiêu phần trăm trong số họ sẽ có thể đủ khả năng chi trả cho sản phẩm. Thông tin này sẽ giúp các công ty để quyết định bao nhiêu vốn để phân bổ cho sản xuất và quảng cáo.

Leave a Comment