Co-branding

Co-branding – Hợp tác thương hiệu

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Co-branding – Hợp tác thương hiệu là gì?

Mối quan hệ đối tác marketing giữa ít nhất hai thương hiệu hàng hoá, dịch vụ khác nhau. Co-branding bao gồm các hoạt động khác nhau của quan hệ đối tác xây dựng thương hiệu như tài trợ. Chiến lược này thường liên kết các thương hiệu của ít nhất hai công ty với một hàng hóa hay dịch vụ cụ thể.

Cobranding

Hợp tác thương hiệu là một chiến lược hữu ích cho nhiều doanh nghiệp tìm cách tăng doanh số bán hàng của họ và dòng tiền. Nhiều loại khác nhau của các doanh nghiệp sử dụng chiến lược này, chẳng hạn như các nhà bán lẻ, nhà hàng, các nhà sản xuất xe hơi và nhà sản xuất thiết bị điện tử. Các nghiên cứu chỉ ra rằng hợp tác thương hiệu là một phương pháp hiệu quả để tăng sự trung thành của khách hàng.

Leave a Comment