Brand name

Brand – Thương hiệu

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Brand – Thương hiệu là gì?

Tổng tài sản phi vật thể của sản phẩm bao gồm: biểu tượng, nhãn hiệu, logo, tên, từ, câu hay một sự kết hợp của các mặt hàng mà công ty sử dụng để phân biệt sản phẩm của họ với những sản phẩm khác trên thị trường… được gọi là thương hiệu. Khi được quản lí đúng cách, các nhãn hiệu có thể tạo ra sự ảnh hưởng và giá trị cho thương hiệu đó.

Kiev, Ukraine - February 21, 2012 - A logotype collection of well-known world brand's printed on paper. Include Google, Mc'Donald's, Nike, Coca-Cola, Facebook, Apple, Yahoo, Nikon, YouTube, Adidas, Amazon.com, Unilever, Twitter, Mastercard, Samsung, Canon and Starbuck's logos.

Một thương hiệu khi tạo ra được tâm lý tích cực cho các đối tượng mục tiêu của mình thì công ty đó được cho là đã xây dựng được tài sản thương hiệu. Một số ví dụ về các công ty có vốn chủ sở hữu thương hiệu – có thương hiệu rất dễ nhận biết của sản phẩm là: Microsoft, Coca-Cola, Ferrari, Sony, Apple,  Nokia…

 

 

 

 

Leave a Comment