word cloud - advertising

Advertising – Quảng cáo

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Advertising – Quảng cáo là gì?

Quảng cáo là một phương tiện giao tiếp với người sử dụng một sản phẩm hay dịch vụ.

Theo hiệp hội Marketing Mỹ (AMA): “Quảng cáo là bất cứ loại hình nào của sự hiện diện không trực tiếp của hàng hoá, dịch vụ hay tư tưởng hành động mà người ta phải trả tiền để nhận biết người quảng cáo”

Theo Philip Kotler : “Quảng cáo là những hình thức truyền thông trực tiếp được thực hiện thông qua các phương tiện truyền tin phải trả tiền và xác định rõ nguồn kinh phí”

Theo hội Quảng cáo Mỹ định nghĩa: “quảng cáo là hoạt động truyền bá thông tin, trong đó nói rõ ý đồ của chủ quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ của chủ quảng cáo trên cơ sở có thu phí quảng cáo, không trực tiếp nhằm công kích người khác”

Quảng cáo luôn luôn hiện diện, dù mọi người có thể không nhận thức được nó. Trong thế giới ngày nay, quảng cáo sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông có thể truyền đi thông điệp của mình, có thể thông qua: truyền hình, báo chí (báo, tạp chí..), radio, internet, bán hàng trực tiếp, pano, bưu phẩm, các cuộc thi, tài trợ, áp phích, quần áo, các sự kiện, màu sắc, âm thanh, hình ảnh và thậm chí thông qua con người (sử dụng người nổi tiếng).

word cloud - advertising

Ngành công nghiệp quảng cáo được thực hiện bởi các công ty quảng cáo, các công ty này tạo ra các quảng cáo, phương tiện truyền thông mang tính chất quảng cáo, và một loạt những người như biên tập viên, các nhà quản lý thương hiệu, các nhà nghiên cứu, đứng đầu sáng tạo và thiết kế sẽ là những người đem sản phẩm cuối cùng đến các khách hàng. Một công ty cần quảng cáo để quảng cáo cho công ty hoặc sản phẩm của mình, họ có thể thuê một công ty quảng cáo. Công ty quảng cáo này giúp tổ chức, doanh nghiệp có thể tóm tắt về thương hiệu, hình ảnh, những lý tưởng và giá trị đằng sau nó, các phân khúc mục tiêu vào trong một chiến dịch quảng cáo. Các cơ quan chuyển đổi các ý tưởng và khái niệm để tạo ra các hình ảnh, văn bản, bố trí và chủ đề để giao tiếp với người sử dụng. Sau khi phê duyệt từ các khách hàng, các quảng cáo đi vào thực hiện, theo đó được thực hiện bởi đơn vị mua phương tiện truyền thông của cơ quan.

Leave a Comment