View Post

Omni-channel Marketing

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Omni-channel Marketing là gì? Omni-channel marketing là hình thức marketing phối hợp các kênh một cách thống nhất nhằm lan tỏa thương hiệu trên tất cả các phương tiện thông …

View Post

Outbound Marketing

In Dictionary, News by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Outbound Marketing là gì? Outbound marketing là phương pháp marketing truyền thống, các doanh nghiệp có thể sử dụng các công cụ: quảng cáo ngoàitrời, quảng cáo TV, tổ chức sự …