communication

Communication

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Communication là gì?

Communication là quá trình truyền đạt, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cá thể. Quá trình trao đổi bao gồm một bên phát communicationthông điệp và một bên nhận thông điệp, bên nhận không nhất thiết phải có mặt hoặc nhận thức về ý định của người gửi để giao tiếp tại thời điểm việc truyền thông diễn ra, thông tin có thể truyền đi với khoảng cách lớn về không gian và thời gian. Ở dạng đơn giản, thông tin được truyền từ người gửi tới người nhận. Ở dạng phức tạp hơn, các thông tin trao đổi liên kết người gửi và người nhận. Quá trình giao tiếp được coi là hoàn thành khi người nhận hiểu thông điệp của người gửi.

Bộ phận Communication mang sứ mệnh xây dựng, phát triển các kênh truyền thông của doanh nghiệp, truyền thông các chương trình do doanh nghiệp tổ chức gồm media (truyền thông offline, truyền thông online, PR) và creative (thiết kế ấn phẩm truyền thông và các sản phẩm hỗ trợ truyền thông).

Leave a Comment