Oversupply

Oversupply – Cung quá mức

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Oversupply – Cung quá mức là gì?

Cung quá mức là kết quả của tình trạng thừa cung khi nhu cầu thấp hơn cung, do đó dẫn đến thặng dư.Oversupply

Có nhiều lý do tại sao tình trạng thừa cung có thể xảy ra. Nếu có nhu cầu cho một sản phẩm cụ thể đáp ứng một nhu cầu nhất định, sau đó sản phẩm mà có thể trở thành dư cung nếu sản phẩm này mới và cải tiến được mà làm cho các sản phẩm cũ đã lỗi thời. Cung cấp quá mức cũng có thể xảy ra trong các tình huống nơi mà giá của các hóa hay dịch vụ là quá cao, hoặc trên trạng thái cân bằng.

Leave a Comment