BRAND RECOGNITION

Brand Recognition – Sự công nhận thương hiệu

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Brand Recognition – Sự công nhận thương hiệu là gì?

Brand Recognition chỉ mức độ cộng nhận của công chúng (hay thị trường mục tiêu của một tổ chức) về các dịch vụ, sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp, và đã được khẳng định về thương hiệu. Sự công nhận thương hiệu thành công nhất khi người ta có thể nói rõ về một thương hiệu mà không cần tiếp xúc một cách rõ ràng với tên của công ty, mà chỉ cần thông qua các dấu hiệu về hình ảnh như logo, khẩu hiệu và màu sắc.BRAND RECOGNITION

Để đo mức công nhận thương hiệu và độ hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, nhiều công ty sẽ thực hiện thí nghiệm trên một nhóm nghiên cứu nhằm hỗ trợ và kiểm tra thu hồi kịp thời khi gặp các vấn đề không mong muốn. Với các sản phẩm tương tự các sản phẩm đã có, sự công nhận thương hiệu sẽ giúp doanh số bán hàng cao hơn, thậm chí nếu cả hai thương hiệu có chất lượng tương đương, doanh số bán hàng cho các loại sản phẩm này đồng thời được nâng lên.

Leave a Comment