Brand Preference

Brand Preference – Ưa thích thương hiệu

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Brand Preference – Ưa thích thương hiệu là gì?

Sự ưa thích thương hiệu phản ánh mong muốn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của một công ty cụ thể, ngay cả khi có cùng giá rẻ và có cùng khả năng có sẵn các lựa chọn thay thế. Trong thực tế, sở thích thương hiệu thường xuyên cho thấy mong muốn để tìm ra một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, ngay cả khi nó đòi hỏi phải trả nhiều hơn để có được nó. Sở thích thương hiệu là quan trọng đối với công ty vì nó cung cấp một chỉ số về lòng trung thành của khách hàng, sự thành công của các chiến thuật tiếp thị của họ, và sức mạnh của thương hiệu của mình.

Brand Preference

Khách hàng trung thành

Hãy tưởng tượng rằng bạn là CEO của một công ty và các đối thủ cạnh tranh của bạn chỉ cần thông báo chương trình khuyến mãi lớn giảm giá trên sản phẩm của họ. Bạn chắc chắn sẽ rất lo lắng. Nhưng bạn có thể bớt lo lắng nếu các khách hàng có sự ưa thích mạnh mẽ cho thương hiệu của bạn, bởi vì điều đó có nghĩa bạn có khách hàng trung thành và các khách hàng này sẽ không thay đổi hành vi mua hàng chỉ vì giá đã giảm xuống ở một nơi nào khác.

Leave a Comment