Brand Piracy

Brand Piracy – Thương hiệu vi phạm bản quyền

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Brand Piracy – Thương hiệu vi phạm bản quyền là gì?

Thương hiệu vi phạm bản quyền xảy ra khi một sản phẩm được đặt tên tương tự như một thương hiệu nổi tiếng để người tiêu dùng có thể dễ dàng nhầm lẫn nó với thương hiệu gốc hiện có. Vi phạm bản quyền thương hiệu là phổ biến đối với Brand Piracycác sản phẩm đã thành công và dễ dàng được nhân rộng ra thị trường. Các bản sao thường có logo giống với thiết kế của sản phẩm chính hãng, có thể là cách sắp xếp, biểu tượng, màu sắc hoặc phông chữ. Thông thường, điều này được thực hiện nhằm mục đích đánh lừa người tiêu dùng và đạt được một số thị phần.

Những điều khiến ‘Nhãn hiệu vi phạm bản quyền’ bị suy yếu

Thường được gọi là “knock off”, các sản phẩm này là sự vi phạm luật thương hiệu và được coi là một hình thức vi phạm bản quyền thương hiệu. Nhiều trường hợp vi phạm bản quyền thương hiệu đã xảy ra trên khắp Trung Quốc và Ấn Độ, nơi một số vụ kiện đã được nộp. Các công ty chi tiêu năm và hàng triệu đô la xây dựng và bảo vệ mạnh mẽ thương hiệu của mình.

Leave a Comment