brand awareness

Brand Awareness – Nhận Thức Thương Hiệu

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Brand Awareness – nhận biết thương hiệu là gì?

Brand Awareness có thể hiểu là nhận thức hay nhận biết thương hiệu, là khả năng mà người tiêu dùng nhận ra sự tồn tại và tính sẵn có của sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Tạo ra nhận thức thương hiệu là một trong những bước quan trọng trong việc thúc đẩy một sản phẩm.

brand awareness

Nhận thức thương hiệu là một cách quan trọng của việc thúc đẩy các sản phẩm hàng hóa liên quan. Đối với các mặt hàng sản phẩm, có rất ít yếu tố phân biệt một sản phẩm từ đối thủ cạnh tranh của nó. Vì vậy, các sản phẩm mà duy trì sự nhận biết thương hiệu cao nhất so với các đối thủ cạnh tranh của nó thường sẽ nhận được hầu hết các doanh số bán hàng.

Ví dụ về nhận nhận thức thương hiệu

Trong ngành công nghiệp nước giải khát, người tiêu dùng rất khó để biết được sản phẩm nước soda được tách theo công nghệ nào, hay về hương vị khác nhau ở đâu. Tuy nhiên, người tiêu dùng lại rất ý thức về sự hiện diện của các thương hiệu như Pepsi và Coca Cola, cả về mặt hình ảnh và tên tuổi của họ. Nhận thức thương hiệu càng cao tương đương với việc doanh số bán hàng sẽ cao hơn và về mặt kinh tế có thể ngăn chặn đối thủ cạnh tranh đạt được thị phần nhiều hơn.

Sự “nhớ ra” của thương hiệu

Xây dựng thương hiệu cần làm sao để gia tăng khả năng biết đến thương hiệu của khách hàng và công chúng. Mức độ biết đến càng cao thì cơ hội thành công càng lớn.

  • Khách hàng nhận ra những thương hiệu của một loại sản phẩm trong số các thương hiệu. Sự lien tưởng đến sản phẩm ở cấp độ này còn thấp.
  • Khách hàng có thể tự kể ra được những thương hiệu liên quan đến một loạt sản phẩm nào đó. Sự lien tưởng ở đây rõ ràng hơn.
  • Khách hàng nhớ ra ngay thương hiệu của loại sản phẩm nào đó. Thương hiệu đầu tiên được nhớ đến, được ghi nhận có sự liên tưởng mạnh nhất.

 

Chỉ ra lượng người hay thị trường mục tiêu có thể nhận biết về sự tồn tại của một công ty hay một thương hiệu đã có mặt trên thị trường. Thông thường người ta thường phân chia làm hai kiểu nhận biết: kiểu thứ nhất là nhận biết tự phát (top of mind), qua đó có thể đo lường phần trăm số người đề cập đến thương hiệu một cách ngẫu nhiên ngay khi được đề nghị liệt kê ra một số thương hiệu trong một loại sản phẩm nào đó. Còn loại thứ hai là kiểu nhận thức có gợi ý – kiểu này đo lường tỉ lệ phần trăm số người có thể nhận diện được một thương hiệu của một loại sản phẩm nào đó khi một danh sách những thương hiệu được đưa ra để cho họ có thể chọn lựa.

 

Leave a Comment